Magnetické vlastnosti u plynů

Po desetiletí debatovali vědci, zda by mohly plyny vykazovat stejné magnetické vlastnosti, jako látky pevné. Nyní, díky MIT vědcům, známe odpověď, kterou je ledové a chladné "ano".

Magnetické pole je fyzikální pole, jehož zdrojem je pohybující se elektrický náboj (tedy elektrický proud). Magnetické pole lze tedy pozorovat kolem elektrických vodičů, kde je zdrojem volný elektrický proud, ale také kolem tzv. permanentních magnetů, kde jsou zdrojem pole vázané elektrické proudy.

Magnetické pole je fyzikální pole, jehož zdrojem je pohybující se elektrický náboj (tedy elektrický proud). Magnetické pole lze tedy pozorovat kolem elektrických vodičů, kde je zdrojem volný elektrický proud, ale také kolem tzv. permanentních magnetů, kde jsou zdrojem pole vázané elektrické proudy.

MIT badatelé pozorovali magnetismus v atomických plynech lithia ochlazeného na teplotu okolo 0 °C. Tento pokus reprezentuje předmět sjednocení mezi výzkumem kondenzované látky a polem atomické vědy a laserů, a mohl by ovlivnit oblasti, jako jsou ukládání dat, ale i lékařské diagnózy. Metoda ochlazování laserem, kterou vědci využili, je základní metodou, kterou používají fyzikové ke snížení teploty plynu na teplotou blížící se absolutní nule. Laser v podstatě konsternuje atomy, zpomalí je a tak vlastně teplotu snižuje.

Po počátečním vzrůstání, nadchází srážení, které při kombinaci s rychlostí rozpínání nasvědčuje, že se atomy lithia se staly magnetickými.

"Z celkového teoretického úhlu pohledu je to všechno velmi důležité, protože nám to pomáhá porozumět magnetismu v jeho nejmenším možném měřítku", sdělil Scott Pritchard, MIT profesor a jeden z vedoucích celého experimentu.

Dále také poznamenal, že tento zásadní objev je důležitější spíše v oblasti praktického dopadu, než technického úspěchu a výkonu. Pravdivé je toto mínění hlavně co se týče problematiky ukládání dat, kde velice malé magnetické "zrníčko", jež tvoří paměť počítače, je výsledkem fyzikálních pravidel a zákonů, lépe vysvětlených díky tomuto objevu.

zdroj: http://www.popsci.com/scitech...

Tagy

magnet plyn

Související články

Články z rubriky Vynálezy,

« Malárie