Protein mDpy-30 spásou medicíny

Vědci v Santa Barbaře izolovali jedinečný protein, který se zdá mít duální funkci a mohl by znamenat spásu medicíny. Objev byl publikován v srpnovém čísle magazínu Journal of Cell Biology.

Buňka (lat. cellula) je základní stavební a funkční jednotka těl organizmů, nikoliv však těch nebuněčných, jako jsou viry, viroidy a virusoidy. Jsou obklopené membránou a uvnitř obsahují koncentrovaný vodný roztok různých látek (cytoplazmu). Obvykle obsahují genetický materiál a jsou schopné se dělit.

Buňka (lat. cellula) je základní stavební a funkční jednotka těl organizmů, nikoliv však těch nebuněčných, jako jsou viry, viroidy a virusoidy. Jsou obklopené membránou a uvnitř obsahují koncentrovaný vodný roztok různých látek (cytoplazmu). Obvykle obsahují genetický materiál a jsou schopné se dělit.

Protein, který vědci studují, pojmenovaný mDpy-30, ovlivňuje expresi genů i jejich, laicky řečeno, transport proteinů. "Nejprve jsme objevili, že tento protein zaujímá v buňce duální lokaci, řekl Dzwokai Ma, odborný asistent katedry biologie z Kalifornské univerzity (University of California, Deparment of Molecular, Cellular and Development Biology). "Toto nás podnítilo k dalšímu zkoumání tohoto proteinu, protože lokace je vždy propojena s funkcemi."

Proteiny, které prokazují vysokou citlivost k mDpy-30, jsou pro pohyb buňky rozhodující, podle současné studie a nepublikovaných výsledků laboratoře, kde Ma působí. "Vskutku, jsme docílili předběžných důkazů, že mDpy-30 je velice důležitý regulátor buněčného pohybu", dodal k tématu Ma. Pohyb buňky je základní pro nesčetné biologické funkce, jako jsou správné imunologické funkce či léčení zranění. Když se ale u těchto procesů něco nepodaří, mohou být následkem rozvoje průběhu lidské nemoci, včetně rakovinné metastáze.

Co zůstává záhadné, doplňuje Ma, je specifická role mDpy-30 při transportu, a zda nebo jak je tato funkce koordinována s genovou expresí během pohybu buňky.

zdroj: http://www.physorg.com/news16...

Související články

Články z rubriky Medicína, zdraví, Vynálezy,

« Fascinující evoluce Malárie »