Model mozku místo zvířecích experimentů

Sestrojení modelu mozku je projektem profesora Henryho Markrama ze Švýcarska. Co by společnosti mohl takový model přinést? Více o tomto modelu již zmíněný vědec, pan profesor Markram.

Představte si budoucnost, kdy ledovce začínají tát a docházejí přírodní zdroje. Společnost, která je tak vyspělá, že
má na všechno roboty, a rozděluje svět na mechy (stroje) a orgy (lidské bytosti). A navíc ke zplození potomka potřebujete povolení.

Představte si budoucnost, kdy ledovce začínají tát a docházejí přírodní zdroje. Společnost, která je tak vyspělá, že má na všechno roboty, a rozděluje svět na mechy (stroje) a orgy (lidské bytosti). A navíc ke zplození potomka potřebujete povolení.

Model, který bude replikovat funkce mozku, by mohl být realizovatelný během, cirka, deseti let, tvrdí profesor Henry Markram z institutu Brain Mind Institute ve Švýcarsku, vedoucí projektu Blue Brain Project. "Absolutně věřím, že takovýto model je technologicky i biologicky možný. Jediná nejistota je financování. Je to extrémně drahý projekt a ne vše je ještě zajištěno." Tady je nahravka.

Zjevná komplexnost lidské mysli není překážkou v sestavení repliky mozku, tvrdí dále profesor Markram. "Mozek je samozřejmě neobyčejně komplexní, protože obsahuje něco okolo triliónu synapsí, biliónu neuronů, miliónu proteinů a tisíce genů. Dnešní technologie je již vysoce sofistikovaná. Příklad vysoké schopnosti je například následující. Dnešní roboti dokážou rentgenovat a mapovat nesčetně mnohokrát rychleji než lidští vědci a technici.

Další překážkou na cestě k modelu lidského mozku je, že 100 let objevu neurovědy vedl k miliónům zlomkům dat a znalostí, které nikdy nebyly spojeny a plně využity. "Nikdo v podstatě neví, co všechno o mozku víme", říká profesor Markram. Model by nám posloužil k pospojování všech informací, a pak by mohl vědcům a lékařům dovolit testovat jakoukoliv teorii o mozku.

Největší výzvou je však pochopení, jak jsou v mozku přeměněny elektricko-magneticko-chemické vzorce do našeho vnímání reality. Myslíme si, že vidíme našima očima, ale ve skutečnosti je to co vidíme tvořeno jako projekce naším mozkem. A tak, na co se doopravdy koukáme, když se díváme na něco venku?

Pro profesora Markrama je nejvíce zajímavou částí jeho výzkum dát dohromady stovky tisíc malých částí údajů, které jeho laboratoř sbírá přes 15 let a pozorovat jak vlastně vypadá mikroobvod mozku. "Model mozku bude sloužit společnosti jako typ vzdělávací a diagnostické služby."

Sestrojování modelů je v době léčení mozkových onemocnění základní věcí. Je také důležité, abychom takovýmto modelem nahradili potřebu experimentů na zvířatech. Každoročně se totiž jen v rámci výzkumu mozku provede několik miliónů zvířecích experimentů.

zdroj: http://www.sciencedaily.com/r...

Související články

Články z rubriky Medicína, zdraví,

« Malárie Lidský tuk »