Jak souvisí kvalita spánku s kvalitou života

Studie v prvním srpnovém čísle magazínu Sleep uvádí, že zhoršující poruchy počátku a udržení spánku za dobu pěti let podstatně souvisely s chudší duševní kvalitou života a zvyšující se symptomy ospalosti a spavosti během dne souvisely s chudší fyzickou i duševní kvalitou života.

Spánek je útlumově-relaxační fáze organismu, při níž se snižuje či mizí funkčnost některých smyslů, snižuje se tělesná teplota, dýchání se zpomaluje a krevní tlak se snižuje.

Spánek je útlumově-relaxační fáze organismu, při níž se snižuje či mizí funkčnost některých smyslů, snižuje se tělesná teplota, dýchání se zpomaluje a krevní tlak se snižuje.

Modely ukazují, že nárůst poruch počátku a udržení spánku významně souvisel se změnou míry u souhrnu mentálních komponent (Mental Component Summary - MCS), zatímco zvyšující se obtíže přílišné ospalosti a spavosti během dne měřené Epworthskou škálou spavosti byly spojeny se změnami měr u souhrnu mentálních komponent i u souhrnu tělesných komponent (Physical Component Summary - PCS). Ačkoliv potíže spánku spojené s nepravidelným dýcháním (sleep disordered breathing - SDB) měřené indexem RDI (Respiratory disturbance index), - index počtu dýchacích událostí za jednu hodinu spánku - se zvýšil z 8,1 při počátečním vyšetření až na 10,9 při vyšetření následném, modely neukazují žádné významné spojení mezi změnou u RDI a změnami u PCS nebo MCS.

Autoři podotýkají, že u pacientů s SDB, výskyt nadměrné denní ospalosti a spavosti určuje, zda zde bude docházet k dopadu na kvalitu života. Podle autorky vedoucí tuto studii, Grecaily E. Silva, jež je odbornou asistentkou akademie College of Nursing and Health Innovation na státní univerzitě Arizona (Arizona State University), poskytují výsledky důležité a překvapující informace týkající se vztahu mezi spánkem a kvalitou života. Zatímco jsme očekávali spojení mezi kvalitou spánku a kvalitou života, bylo překvapující, že jsme nenašli žádný významný vztah mezi objektivními mírami kvality spánku a kvality života, ale že jen subjektivní míry spánku byly spojeny s kvalitou života", řekla Silva.

Tato průřezová, retrospektivní studie získala polysomnografická a klinická data od 3078 pacientu, kteří byli zahrnuti do výzkumu pojmenovaného Sleep Heart Health Study (SHHS), studie, které se podrobili účastníci s věkem přes 40 let.

Průměrný věk účastníků byl 62 let při počátečním vyšetření a 67 let při následném. 55% účastníků byly ženy, 75% bylo bílé rasy a 77% bylo v manželském svazku. Koronární onemocnění srdce převládalo více u mužů a onemocnění respirační se objevovalo více u žen. Míry kvality života byly získané za použití měr PCS a MCS dotazníkem The Medical Outcomes Study Short-Form Health questionnaire.

Výsledky ukazují, že průměrné PCS spadlo ze 48,5 při počátečním vyšetření na 46,3 při vyšetření následujícím, zatímco průměrné MCS mírně vzrostlo z 54,1 na 54,8.

Významně nižší skóre u žen než u mužů bylo zaznamenáno při počátečním i následujícím vyšetření u PCS i MCS. Američtí Hispánci a Mexičani měli nižší skóre u počáteční MCS a PCS v porovnání s ostatními etnickými skupinami.

Obézní lidé měli nižší PCS při počátečním i následujícím vyšetření než lidé, kteří obézní nebyli; nicméně, žádný rozdíl nebyl spatřen u MCS.

Lidé s respiračním onemocněním a lidé, kteří užívali prášky na spaní, měli nižší skóre jak u PCS, tak u MCS, zatímco PCS výsledky, nikoliv MCS výsledky, byly významně nižší u lidí s koronárním onemocněním srdce.

Objevy nasvědčují, že fyzické omezení vyvolané obezitou, koronárním onemocněním srdce a respiračním onemocněním mají nepříznivý dopad na tělesné komponenty kvality života. Stanovisko autorů, že prvopočáteční léčba k snížení chorobnosti a symptomů související s těmito okolnostmi by mohla skutečně zlepšit kvalitu spánku.

zdroj: http://www.eurekalert.org/pub...

Související články

Články z rubriky Společnost, lidé, Medicína, zdraví,

« Včely medonosné Transpozony »