DNA a výzkumy života ve vesmíru

Profesoři Pudritz a Higgs na univerzitě McMaster se zabývali analýzou energie a výzkumem DNA. K jakým výsledkům, co se týče samotného života, došli?

Vesmír či kosmos (z řeckého κόσμος, ozdoba, šperk ale později také vše uspořádané, řádné, vesmír) je označení pro veškerý (časo-)prostor a hmotu a energii v něm. V užším smyslu se vesmír také někdy užívá jako označení pro kosmický prostor, tedy část vesmíru mimo Zemi. Universum.

Vesmír či kosmos (z řeckého κόσμος, ozdoba, šperk ale později také vše uspořádané, řádné, vesmír) je označení pro veškerý (časo-)prostor a hmotu a energii v něm. V užším smyslu se vesmír také někdy užívá jako označení pro kosmický prostor, tedy část vesmíru mimo Zemi. Universum.

Novodobé matematické analýzy uvádějí, že život jak jej známe, je vepsán do zákonů reality. DNA je budováno z dvaceti aminokyselin, přičemž prvních deset mohou tvořit jednoduchý život před životem a nyní vypadá, že oněch deset je termodynamicky předurčeno se objevit, kdekoliv jen mohou. Pro ty neobeznámené s termodynamikou, je to Big Brother všech rovnic energie a vědy samotné.

Analýza energie, která byla provedena profesory Pudritzem a Higssem na univerzitě McMaster (McMaster University) ukazuje, že prvních deset se formují spíše za relativně nízkých teplot a tlaků a vypočítané nadpočty sestavy odpovídají koncentracím těch životních chemikálií nalezených ve vzorcích meteoritů. Také odpovídají těm v simulacích pradávné Země, a co více, tyto simulace byly provedeny dalšími lidmi.

Důsledky jsou ohromující. Jednoduše se dá říci, že je to dobrá zpráva pro všechny, kteří se bojí, že jsme tu sami a špatná zpráva pro ty, kteří věří v jakéhosi tvůrce, jež utváří a formuje život.

Studie ukazuje, že není potřeba nějakého kouzla k vytvoření takových podmínek, za kterých by mohl ve vesmíru vzniknout život, zato jen dostatečně velký asteroid s těmi správnými komponenty, to je opravdu vše.

zdroj: http://www.dailygalaxy.com/my...

Související články

Články z rubriky Astro, vesmír,

« Věž do nebes Čerpací stanice »