Mimozemský život na Jupiterově Měsíci?

Jupiterův měsíc Europa sebou již dlouhou dobu přináší mnoho spekulací ohledně mimozemského života. Na povrchu tohoto měsíce se totiž nachází ledová kůra, pod kterou je ukryt oceán. Vědci se tak dohadují o vzniku oceánu a zdrojích tepla, jimž by vznik oceánu mohl být připsán.

Europa je jedním ze satelitů planety Jupiter. Náleží k tzv. galileovským měsícům, neboť ji už v 17. století objevil Galileo Galilei. Je pojmenován podle jedné z milenek boha Dia, dcery vládce Týru.

Europa je jedním ze satelitů planety Jupiter. Náleží k tzv. galileovským měsícům, neboť ji už v 17. století objevil Galileo Galilei. Je pojmenován podle jedné z milenek boha Dia, dcery vládce Týru.

Jupiterův měsíc Europa je jedním z nejzajímavějších nepozemských míst sluneční soustavy. Na tomto měsíci se podle vědců totiž vyskytují celé oceány. A kde jsou oceány, doufáme, že je i život, říkají odborníci. Nedávné výsledky ukazují, že se zde vyskytují zdroje tepla, díky čemuž by mohly oceány existovat a jehož vznik se u různých vědců liší. Diskuze o procesech, které se tam vlastně odehrávají, ale dále pokračují. Jupiterův měsíc Europa se stal zajímavým v době, kdy se odborníci začali domnívat, že pod jeho zmrzlou kůrou se nachází ukrytá kapalná voda. Není divu, že tato teorie vábí každého vědce zabývající se touto otázkou.

Skrytý oceán se nachází pod 1 až 100 kilometry ledu, daleko ve vesmíru a vyskytuje se okolo něj spousta nezodpovězených otázek. Existuje jakási představa, že tření, které je vyvoláno gravitací Jupitera, jež hýbe jádrem měsíce Evropy, vytváří teplo, díky němuž by led mohl roztávat a vznikat tak oceán. Robert Tyler z Univerzity Washington (University of Washington) se ale domnívá, že tyto gravitační síly Jupitera vyvolávají proudění vody pod zamrzlou kůrou a proudy by pak samy o sobě mohly být větším zdrojem tepla, než je zmiňované tření. Tato teorie však u mnoha vědců naráží na odpor. Ostatní odborníci se totiž domnívají, že nemůžeme vědět nic do té doby, než se dostaneme blíže.

Mnoho badatelů předpokládá, že subevropské oceány se nachází desítky kilometrů pod ledem. Teplo je pak vedeno z teplého jádra a to konvekčním pohybem ledu - obrovské kusy ledového materiálu teplo doslovně "odnáší" sebou a tím, jak postupují nahoru přes ledové vrstvy, dochází k promíchávání a znovuzmrzání než je teplo vyvedeno ven. Richard Greenberg, profesor zastupující laboratoř Arizonské univerzity (Lunar and Planetary Laboratory) ale věří, že ledová kůra je tenká pouze okolo 1 km, a teplo je "vynášeno" jednoduchou kondukcí.

zdroj: http://www.dailygalaxy.com/my...

Související články

Články z rubriky Astro, vesmír, Ideje, projekty,

« Život Temna hmota »