Neřízená sluneční soustava planet

Sluneční soustava je systém, který je tvořen planetami, planetkami, měsíci a různými dalšími objekty. Jeho stáří se odhaduje na přibližně 5 miliard let (4,55 mld. - 5 mld. let). Víme ale jaké katastrofy se v sluneční soustavě mohou odehrát?

Planetární systém hvězdy známé pod názvem Slunce tvoří především 8 planet, 5 trpasličích planet, přes 150 měsíců planet (především u Jupitera, Saturnu, Uranu a Neptuna) a další menší tělesa jako planetky, komety, meteoroidy apod.

Planetární systém hvězdy známé pod názvem Slunce tvoří především 8 planet, 5 trpasličích planet, přes 150 měsíců planet (především u Jupitera, Saturnu, Uranu a Neptuna) a další menší tělesa jako planetky, komety, meteoroidy apod.

Sluneční soustava je planetární systém hvězdy známé pod názvem Slunce, ve kterém se nachází naše domovská planeta Země. Očividně bezpečné dráhy planet jsou koneckonců velice nestabilní, protože jejich vzájemné slabé gravitační efekty mohou mít nepředvídatelné následky. Jinými slovy řečeno, jejich systém je velice chaotický. Ale může tento chaos způsobit katastrofu? A když ano, tak jakou?

Klíčem ke katastrofě by mohl být Merkur. Merkur je velice citlivý na Jupiterův účinek, a to díky některým skutečnostem jako je například tato: Merkurovo perihíélum (což je bod, který je nejblíže slunci) se pomalu pohybuje v měřítku okolo 1,5 stupně každých tisíc let, zatímco Jupiterovo perihélium se pohybuje jenom o trochu pomaleji. Jednoho dne ale mezi nimi dojde nejpravděpodobněji k synchronizaci a tehdy se Jupiterova neustálá gravitace může nahromadit a Merkur stáhnout (video simulace je tady).

Tato studii byla již minulý rok vedena Jaquesem Laskarem z pařížské observatoře Observatoire De Paris. Laskar a jeho kolega Mickaël Gastineau sestavili 2 500 možných modelových situací, kalkulováním oběžných drah planet v časovém horizontu 5 miliard let až do okamžiku kdy se Slunce změní v červeného obra. Samozřejmě, že každý z 2 500 případů má odlišné počáteční podmínky.

Ve 20 případech skončí Merkur v nebezpečné oběžné dráze a srazí se s Venuší nebo se řítí do Slunce. Merkurova gravitace může "vyhodit" ostatní planety z jejich ustálených cest: v jednom případu stimulace pak jeho perturbace posílá Mars přímo k Zemi.

Laskar objevil, že Mars může přímo narazit do Země, být vyhozen ze solárního systému nebo se přiblížit natolik, že se zemská gravitace se úplně roztříští.

zdroj: http://www2.cnrs.fr/presse/co...

Související články

Články z rubriky Astro, vesmír, Ideje, projekty,

« Exploze Biometan »